ВСЕЯ̀ДНОСТ

ВСЕЯ̀ДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество на всеяден; всеядство. Има дори нещо, което извиква радостна усмивка у родителите... Не харесва [детето им] тази дреха или този запис — значи ще има вкус, ще бъде с претенция и достойнство, няма да робува на провинциална всеядност. О, 1978, кн. 19, 18. Явно анкетираните [журналисти], разчитайки на всеядността на собствената аудитория [на вестника], не се интересуват от нея и именно тук има големи резерви за повишаване на ефективността

на речта на този вестник. БЕ, 1999/2000, кн. 2, 38.

Списък на думите по буква