ВСЕЯ̀ДСТВО

ВСЕЯ̀ДСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Всеядност.

Списък на думите по буква