ВСКА̀ЧАНЕ

ВСКА̀ЧАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вскачам; скачане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква