ВСКО̀КВАНЕ

ВСКО̀КВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вскоквам.

Списък на думите по буква