ВСЛАДЯ̀

ВСЛАДЯ̀. Вж. всладявам и вслаждам.

Списък на думите по буква