ВСЛА̀ЖДАМ

ВСЛА̀ЖДАМ, -аш, несв.; всладя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. и диал. Придавам сладък вкус на нещо; подслаждам, всладявам (Ст. Младенов, БТР). вслаждам се, всладя се страд.

ВСЛА̀ЖДАМ СЕ несв.; всладя̀ се св., непрех. Остар. и диал. За ядене, хранителен продукт — услаждам се; всладявам се. Колкото стои, повече се вслажда (Ст. Младенов, БТР).

ВСЛА̀ЖДА МИ СЕ несв.; всладѝ ми се св., непрех. Остар. и диал. 1. Услажда ми се;всладява ми се. Запенено отгоре и възтопло, туй мляко е особено вкусно и много ми се вслажда. Т. Влайков, Пр I, 15. Калин. Сполай ти, моме! (Жадно пие).. Отдавна не съм пил от нашата вода .. Подслади ми ти душата! Шинка. Жаден си, затуй ти се вслажда. Г. Крънзов, Избр. п, 188. Зех да пия чай, а той ми се не вслажда. Тем., 1881, кн. 2, 32. Аз зная, че вам ся вслаждат всякакви овощия и сладки нечта, които ви донася баща ви от град. Й. Груев, КН 4 (превод), 12.

2. Прен. Харесва ми, допада ми; услажда ми се. Изпърво дохождаха твърде малцина от любопитство да видят новия учител.. По малко-малко им ся вслади, та дохождаха вече да ся учат редовно. Й. Груев, КН 4

(превод), 64-65. Тая книга ["Учители и наставници"] най-много са вслажда на сиромаси хора, зачтото ги учи и подканя да си ся учат и образоват сами себе си. Й. Груев, СП (превод), 101.

Списък на думите по буква