ВСЛА̀ЖДАНЕ

ВСЛА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от вслаждам и от вслаждам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква