ВСЛЀДСТВИЕ

ВСЛЀДСТВИЕ предл. Книж. Обикн. с предл. на. Като последица, като резултат на нещо, от нещо, по причина на нещо. Ненко имаше многобройна челяд: шест деца, от които най-малкото на пет месеца, и майката болна — пак от толкова време насам, вследствие на добиването. Ив. Вазов, Съч. XI, 93. Много паши и каймаками са биле изгонвани и свалени от своите постове, вследствие на най-малкото оплакване от страна на населението. З. Стоянов, ЗБВ I, 299. Той беше затворен вследствие на една погрешка. К. Величков, ПССъч. I, 8. На 10-ти той [Никифоров] писа на Климента, че не приема да влезе в министерството му; Климент не му отговори. Никифоров поднови своята постъпка в по-остра форма, тогава Климент му писа: "Поместен бидохте за член на привременното правителство вследствие уверенията на вашите приятели и другари, че няма да откажете." С. Радев, ССБ II, 28. Вследствие поройни дъждове Нордския и Па-де-Каленския департаменти са отчасти наводнени. С, 1894, бр. 1510, 1.

Списък на думите по буква