ВСМРЪ̀КВАНЕ

ВСМРЪ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от всмръквам и от всмръквам се.

Списък на думите по буква