ВСМРЪ̀КНА

ВСМРЪ̀КНА. Вж. всмръквам.

Списък на думите по буква