ВСМУКА̀ТЕЛЕН

ВСМУКА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. Който служи за всмукване2, който осъществява всмукване2 на въздух, отпадъчни вещества, течности и др. Много време и труд се изразходваха .. и за изчистване на площите от отпадъците и талаша. Ето защо е запланувано да се построят.. електрокар, асансьор и специален всмукателен апарат, който бързо да изчиства площите около всички машини. ВН, 1958, бр. 2282, 1. Чревната лигавица е богата на жлези,.., Тя е осеяна с голям брой чревни всмукателни власинки.., които увеличават 6-7 пъти вътрешната повърхност на червото. Това има голямо значение за всмукването на храната. Анат. VIII кл, 53. Всмукателна инсталация. Всмукателна тръба.

Списък на думите по буква