ВСМУ̀КНА

ВСМУ̀КНА. Вж. всмуквам1.

Списък на думите по буква