ВСМУКНАТИНА̀

ВСМУКНАТИНА̀ ж. Метал. Кухина, която се образува в горната част на метална отливка при изстиването ѝ вследствие на свиване. Частите, които ще се изработват чрез леене, трябва да се конструират по такъв начин, че след отливането в тях да не се получават вътрешни напрежения, всмукнатини и шупли. Л. Калев, ВТЛ, 54.

Списък на думите по буква