ВСМЪРДЯ̀ВАМ

ВСМЪРДЯ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.;

всмърдя̀ се, -ѝш се, мин. св. -ѝх се, св., непрех. Рядко. Разг. Неодобр. Вмирисвам се, въвонявам се. Водата лесно се всмърдява, кога ся задържи затворена много время или кога ся наберат у нея някакви други нечта. Й. Груев, Ф (превод), 41. Рибата се всмърдява от главата. Послов.

Списък на думите по буква