ВСМЪРДЯ̀ВАНЕ

ВСМЪРДЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Разг. Неодобр. Отгл. същ. от всмърдявам се; вмирисване, въвоняване.

Списък на думите по буква