ВСПОМЍНАМ

ВСПОМЍНАМ, -аш, несв., прех. Остар. Припомням си, спомням си; вспоминам си, вспомням, вспомням си, напоминам си, напоминавам си. Они двама често разговарят за ония опасности, от които ся избавили, вспоминат ония страшни дни, в кои живот им висял на влакно. С. Радулов, ГМП (превод), 207.

ВСПОМЍНАМ СИ несв., прех. Остар. Спомням си; вспомням си, напоминавам си, напоминам си, вспомням си. А когато престанат телесните движения.., тя почнува да мисли, да си вспомина. Ст. Ботьов, К (превод), 101-102.

Списък на думите по буква