ВСПО̀МНЯМ

ВСПО̀МНЯМ, -яш, несв.; вспо̀мня, -иш, мин. св. -их, св., прех. Остар. Книж. Спомням, спомням си; вспоминам, вспоминам си, напоминавам си, напоминам си, вспомням си. Аз ридая, кога вспомня / тие дела славни / на дядове наши... страшни дела! Л. Каравелов, Съч. I, 1. вспомням се, вспомня се страд.

ВСПО̀МНЯМ СИ несв.;вспо̀мня си св., прех. Остар. Книж. Спомням си; вспоминам, вспоминам си, напоминавам си, напоминам си,вспомням. Под влиянието на тия спомени [в местния вестник] и заглавието "Ратаи" вспомних си случката в III клас през 1876 г. пролетта. СбЦГМГ, 13.

— От рус. вспомнить.

Списък на думите по буква