ВСПОМОЩЕСТВОВА̀НИЕ

ВСПОМОЩЕСТВОВА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Спомоществувание. Академия в заседание свое на 9 августа 1832 година увенчала Мария Виньон,.., с премия от две тисящи франка, като вспомоществование да довърши свое добро дело. С. Радулов, ГМП (превод), 60.

Списък на думите по буква