ВСРЕДОТОЧА̀

ВСРЕДОТОЧА̀ СЕ. Вж. всредоточавам се.

Списък на думите по буква