ВСТРАСТЯ̀ВАНЕ

ВСТРАСТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от встрастявам се; пристрастяване.

Списък на думите по буква