ВСТРОЯ̀

ВСТРОЯ̀. Вж. встроявам.

Списък на думите по буква