ВСТРОЯ̀ВАНЕ

ВСТРОЯ̀ВАНЕ ср. Техн. Отгл. същ. от встроявам и от встроявам се; вграждане.

Списък на думите по буква