ВСТУДЕНЯ̀ВАМ

ВСТУДЕНЯ̀ВАМ, -аш, несв.; встуденя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Рядко. 1. Изстудявам, охлаждам.

2. Прен. Ставам причина някой да изпита усещане за студ, да изтръпне, да се вцепени поради това, че проявявам враждебност или строгост, неодобрение към него; смразявам, охладявам,вледенявам. Погледът му се дигна и встудени цялото множество. М. Яворски, ХСП, 373. встуденявам се, встуденя се страд. от встуденявам в 1 знач.

ВСТУДЕНЯ̀ВАМ СЕ несв.; встуденя̀ се св., непрех. Рядко. 1. Ставам студен; изстудявам се, охлаждам се.

2. Прен. Ставам равнодушен, безчувствен; изстивам. Встудени се душата ѝ: — Защо краят не идва? — изохкаха гърдите ѝ. М. Яворски, ХСП, 385.

Списък на думите по буква