ВСТЪКЛЯ̀ВАНЕ

ВСТЪКЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от встъклявам и от встъклявам се.

Списък на думите по буква