ВСТЪ̀ПВАМ

ВСТЪ̀ПВАМ, -аш, несв.; встъ̀пя, -иш, мин. св. -ѝх, св., непрех. 1. Книж. С предл. в. Включвам се, присъединявам се към определена група, колектив; постъпвам, влизам. От млади години тя встъпи в редовете на тогавашното социалдемократическо работническо движение в Сърбия. Ст. Благоева, ГД, 24. Като що встъпих в лицея да се уча, начнах да познавам по-добре как върват работите. АНГ I, 332-333. Встъпвам в партия.

2. Книж. С предл. в и в съчет. със съществителни за възраст, период и под. Започвам

някаква възраст, годишнина, период; влизам, стъпвам. Световната война почваше своята трета година, ние встъпвахме във втората. К. Константинов, ППГ, 302. Макар че вече встъпваше в шейсетте, Ванюша произнесе своето приветствие в стихотворна форма.Ж. Колев и др., ЧБП, 39. Речта на престарелия бивш екзарх Антим I,.., речта на тъй младия още д-р Конст. Стоилов,.., изразяваха патетически болката на българския народ, че биде разпокъсан, и от тоя ден, в който възкръсналата българска държава встъпваше в живота, правеха ден на всенароден траур. С. Радев, ССБ II, 647. Бохемството приел като съдба, / животът си превърнах на пустиня. / Затуй ли в младост встъпили едвам, / безброй борци умряха без въздишки? М. Недялков, С, 51-52.

3. Книж. С предл. в и в съчет. с някои отвлечени съществителни. Започвам да осъществявам действието, изразено с тези съществителни; влизам, напр.: Встъпвам в бой, борба, сражение — започвам да се бия, да се боря, да се сражавам. В купищата смет и отпадъци се ровят големи лешояди с кафяви крила и голи шии. Понякога те встъпват в бой с петлите. Д. Богданов, ТА, 80-81. Пък нощем, щом всичко утихнеше, от кулата на манастира "Света Богородица Одигитрия" йеромонах Данаил надаваше грозен вик. Чувах да казват, че по това време встъпвал в борба с демоните. Ем. Станев, А, 37. Встъпвам в разговор, в беседа — започвам да разговарям. Не потърси с никого в беседа да встъпи. Н. Райнов, КЦ, 81-82. Встъпвам в (и остар. на) някакво поприще — започвам да упражнявам някаква професия, да работя като някакъв. Впрочем вие сте още млада,.. вий едва сега встъпвате самостоятелно на ученото поприще. Ал. Константинов, Съч. I, 190. С тази стихосбирка той встъпи в попрището на поет. Встъпвам във владение. Юрид. Започвам да упражнявам фактическа власт върху движим или недвижим имот, който дотогава друго лице държи лично или чрез другиго като свой. Трябва ли децата да встъпват във владение на бащиното си наследство при живота на дяда си? Д. Писарев, ПУЖ (превод), 8-9. Встъпвам в работа (остар.) — започвам работа. Първият сигнал ся даде и орачите при гръмогласни викания встъпиха в работа. ДЗ, 1867, бр. 5, 19.

4. Книж. С предл. в и на и в съчет. със съществителни, означаващи някакво положение. Осъществявам действието или заемам положението, означано или предполагано от съществителното; стъпвам, напр.: Встъпвам на престола — ставам цар, владетел. — Като встъпвам на престола на моите велики деди, аз вземам в ръцете си поводите на империята и халифата. С. Дичев, ЗС I, 11-12. Встъпвам в брак — омъжвам се, оженвам се. Мисля, най-добрият отговор от моя страна ще бъде да дам рапорт, с който да поискам да ми се разреши да встъпя в брак. Й. Йовков, ЧКГ, 253. Три години след раждането на сина си майката встъпила във втори брак със свещеника Варнава Смит. Ив. Въжарова, ИН (превод), 13. Встъпвам в длъжност — поемам изпълнението на определена длъжност. От вчера законен командир на четата е Червени... Аз съм дошъл тука .. да дам възможност на новия командир да встъпи в длъжността си... П. Вежинов, НС, 212. // С предл. в и в съчет. със съществителни, означаващи отношение. Осъществявам действието, отношението, изразено от съществителното; влизам. Тези тела съществуват, движат се, живеят, развиват се, встъпват във взаимодействие, произвеждат, хранят и поддържат своите обитатели и животни. Д. Пеев, ЖДП, 71. В общественото производство хората встъпват в определени, независещи от тяхната воля отношения — производствени отношения.

5. Остар., сега старин. Влизам, навлизам в нещо или някъде; стъпвам. Това бе онзи януарски ден на 1873 година, когато пристигна търновският митрополит Иларион Макариополски, и тогава пак всичко българско в Пловдив и около града стана на крак, сякаш светия встъпва в града. К. Странджев, ЖБ, 8. Стражата ни пусна и встъпих в двора ни жив, ни умрял. Ем. Станев, А, 28. Османовият син Орхан пръв встъпил в Европа. Й. Груев, Лет., 1869, 68. Скрибуцнаха ръждивите резета / и встъпи бавно гостът в тъмний пруст. К. Христов, С 1939, 134.

6. Остар. Заемам място някъде; идвам, дохождам. Сегашните ни земледелци,.., управители и проповедници подир няколко години ще оставят този свят и на тяхно място ще встъпят онези, които днес са момчета. ИЗ 1874-1881, 1882, 196. Не се знае в кой миг от живота си вече зрелият човек встъпва на историческата сцена на своето време, за да изгори на нея. К. Странджев, ЖБ, 43. Митхад щом встъпи управител на Туна [Дунавски] Вилаети на 1863 година и силом накара сичките българе в този вилает да подпишат адрес султану. ДнЗ, 1868, бр. 16, 63.

ВСТЪ̀ПВАМ СЕ несв.; встъ̀пя се св., непрех. Остар. 1. Излизам напред, изстъпвам се. "Аз ща тя осъдя на смърт." — "Божията воля да ся изпълни!" — отговори момчето. Сокровищникът, който стана умякчен от това произшествие, встъпи ся и извика" "Уви, да ви е срам! Щете ли да осъдите сами себе си?" ИХЦ (превод), 261.

2. Застъпвам се. Той [Пахомий] щеше да ги [стария поп и чорбаджията] ували (свали), но Патриаршията ся встъпи за тях. П. Р. Славейков, СбНУ XX, 83.

Встъпвам / встъпя в правото (правата) си на някакъв. Книж. 1. Започвам да действам със законните права на някакъв. С влизането в Европейския съюз наистина встъпваме в правото си на европейски народ. 2. Проявявам се, започвам да действам. Над тази граница обстрелът на земни частици изчезва и встъпва в правата си друга, растяща стремително с всеки километър бомбардировка. В. Лвов, ЧК (превод), 102. Встъпвам / встъпя в реакция. Хим. За химическо вещество — при взаимодействие с друго вещество образувам ново вещество. Встъпвам / встъпя в ролята сина някакъв. Книж. Започвам да действам, да постъпвам според това, какъв съм. Моля Ви да встъпите в ролята си на родител и да стегнете сина си. △ Встъпвам в ролята си на директор.

Списък на думите по буква