ВСТЪ̀ПВАНЕ

ВСТЪ̀ПВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от встъпвам и от встъпвам се. Те решиха да ознаменуват встъпването на християнските войски на българска земя с вдигане на въстание в тила и така да подпомогнат освободителите. Д. Линков, ЗЗБ, 71. При встъпването на престола на Георги Тертер той стана най-предан негов привърженик и се радваше на голямо влияние. Ив. Вазов, Съч. XIV, 16. В края на месец декември беше назначен нов областен директор .. Константин Златев подписа акта за встъпване в длъжност. Д. Ангелов, ЖС, 217.

Списък на думите по буква