ВСУ̀КВАМ

ВСУ̀КВАМ1, -аш, несв.; всу̀ча, -еш, мин. св. всу̀ках, св., прех. Рядко. Поглъщам нещо като суча, бозая. всуквам се, всуча се страд.

Всуквам / всуча с майчиното си мляко. Усвоявам, научавам нещо от рождение. Но с майчиното си мляко всуках аз / презренье към бедите... П. П. Славейков, Събр. съч. I, 174. "До седем години аз растох при майка ми в манастир, с млякото ѝ наедно аз всуках и нейния яд връз Симеона." Е. Мутева, РБЦ (превод), 107.

ВСУ̀КВАМ

ВСУ̀КВАМ2, -аш, несв.; всу̀ча, -еш, мин. св. всу̀ках, св., прех. Диал. Усуквам, увивам нещо около друго. всуквам се, всуча се страд.

ВСУ̀КВАМ СЕ несв.; всу̀ча се св., непрех. Диал. 1. Засуквам се около нещо.

2. Навъртам се, завъртам се около някого с желание да взема участие в нещо, да сторя нещо. Пятина ся всукаха, двамина го грабнаха, в земята го метнаха. Н. Геров, РБЯ I, 172.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква