ВСЯ̀ВАНЕ

ВСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от всявам и от всявам се.

Списък на думите по буква