ВСЯ̀ГАНЕ

ВСЯ̀ГАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от всягам; всягване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква