ВСЯ̀ГВАМ

ВСЯ̀ГВАМ, -аш, несв.; всѐгна, -еш, мин. св. -ах, св., непрех. Диал. Всягам. — Бръже, скоро, стар бабайко! / Я всегни ми в пазуа, / та извади люта змия. Нар. пес, СбНУ XXXIX, 267.

ВСЯ̀ГВАМ СЕ несв.; всѐгна се св., непрех. Диал. Всягвам,всягам. Ой тя тебе, Марко Кралевитий, / я се всегни в дясно обуване, / там си има потайно оруже. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 172.

Списък на думите по буква