ВСЯ̀ГВАНЕ

ВСЯ̀ГВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от всягвам и от всягвам се; всягане.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква