ВСЯК

ВСЯК само м., обобщ. местоим. Остар. I. Вместо прил. Всеки. Всяк ден раздават храна на сиромасите. ЦВ, 1856, бр. 319, 107. Охолнийт и от всяк труд свободен человек ходи да търси малко чист въздух и здраве на поле, а после ся пак връща в големите градища, за да потреби плодът. М. Балабанов, ДБ (превод), 11.

II. Вместо същ. Всеки. Советованието не е толко лесно, ако и да сякаме, че всяк може да советува другите и да им дава ум. С. Доброплодни, П, 89. В зиналата яма ще влезне всяк самин. В. Марковски, СМ, 177.

Списък на думите по буква