ВСЯ̀КАМ

ВСЯ̀КАМ1, -аш, несв., непрех. Диал. Мисля, предполагам; сякам1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВСЯ̀КАМ

ВСЯ̀КАМ2, аш, несв., прех. Диал. Удрям кремък с огниво, за да излезе искра; сякам2. всякам се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВСЯ̀КАМ

ВСЯ̀КАМ СЕ, -аш се; вся̀кна се, -еш се, мин. св. вся̀кнах се, прич. мин. страд. вся̀кнат, несв., непрех. Диал. За луна — нащърбявам се.

ВСЯ̀КА МИ СЕ несв.; вся̀кне ми се св., непрех. Диал. Само в съчет.: Всякна ми се душа. Диал. Съвзех се след силна уплаха. Всякна ми се месечината. Диал. 1. Съвзех се след силна уплаха. 2. Имах успех в нещо, сполучих в нещо.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква