ВСЯ̀КАНЕ

ВСЯ̀КАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от всякам1 и от всякам се.; сякане1.

ВСЯ̀КАНЕ

ВСЯ̀КАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от всякам2 и от всякам се; сякане2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВСЯ̀КАНЕ

ВСЯ̀КАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от всякам се; нащърбяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква