ВСЯ̀КАЯ

ВСЯ̀КАЯ. Само в съчет. Всякая всячина. Остар. Книж. Пренебр. Без подбор, всякакви, каквито и да са. — Ще правим патриоти всякая всячина — тъй ли? Да поканим тогаз и Кръстевича. А. Страшимиров, А, 216.

— От рус.

Списък на думите по буква