ВСЯ̀КОЙ

ВСЯ̀КОЙ, -оя, -ое, мн. -ои, вин. вся̀кого, дат. вся̀кому (само за лица от м. р.), обобщ. местоим. Остар. и диал. Всеки. Освен сигналните свирки, на всякой локомотив има камбана, която през нощта почти постоянно равномерно бие. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 58. Това просто и страшно Димчово "Мамо, мамо!" прозвуча в тихото октомврийско утро като стон,.. то достигна до всякое сърце. С. Северняк, ОНК, 185. Големец ли си, богат ли си.. — всякой ти е приятел. В. Друмев, И, 14. Военно време е, властта няма да се шегува, всякого ще тури на мястото му. Д. Талев, ПК, 647. Пушание тютюн е досадно почти всякому, който никога не го употребява, но повечето от пушателите не щат да знаят за това. ИЗ 1874-1881, 1882, 8.

Във (во) всякой случай. Остар. За подчертаване на увереност, сигурност в достоверността на това, което се твърди в следващия текст; във всеки случай. Във всякой случай, аз зная, че разговорът ни тази вечер се отличаваше с неподправена искреност. Е. Белами, ССГ (превод), 26. Иво Доля е писал твърде много, во всякой случай много повече, отколкото е потребно на един кандидат за безсмъртие. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 124. Във всякой случай в Москва можеш да ся обидеш и без мене, като е там Сава Филаретов. АНГ I, 411. За всякой случай. Остар. За всеки случай. За Г. Х. Йордана пак ще ви кажа, че ще е добре да го пратите да ся намира тука за всякой случай. АНГ I, 231. На всякой начин. Остар. Непременно. Аз трябва на всякой начин да остана тука [във Виена] още три четири месяци. АНГ I, 709. С всякой начин. Остар. По всякакъв начин; всякак. От есенес отвориха и женско училище в София.. виновник на това е г-н Филаретов, който.. с всякой начин ся труди за образованието на народа. АНГ I, 513.

— Други форми: ся̀кой (остар. и диал.) и свя̀кой (диал.)

Списък на думите по буква