ВСЯ̀КОЯЧЕ

ВСЯ̀КОЯЧЕ нареч. Остар. По всякакъв начин; всячески. Предпочитам да умра,

отколкото да огорча такава добра майка .. Погрижете ся всякояче да спечелите сърцето ѝ. М. Балабанов, С (побълг.), 115. Днес всите почти народи ся познават,.. и взаимствуват помежду си всякояче: не тряба повече от един месец на една новооткрита идея, за да обиколи целий свят. Ч, 1871, бр. 9, 260.

Списък на думите по буква