ВСЯ̀КЪДЕШЕН

ВСЯ̀КЪДЕШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. Диал. Който е навсякъде, става навсякъде.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква