ВТА̀КАМ

ВТА̀КАМ1, -аш, несв.; вто̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Вточвам1. втакам се, вточа се страд.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ВТА̀КАМ

ВТА̀КАМ2, -аш, несв.; вто̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. 1. Втъкавам; вточвам2. В платното втакат копринени нишки. Ст. Младенов, БТР I, 365.

2. Разширявам, наддавам дреха, като пришивам клин, ивица плат в нея; вточвам2, внаждам (Н. Геров, РБЯ). Тясно ми е кожухчето, та го втакам. СбНУ XXXI, 353. втакам се, вточа се страд.

Списък на думите по буква