ВТА̀КАНЕ

ВТА̀КАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от втакам1 и от втакам се; вточване1.

ВТА̀КАНЕ

ВТА̀КАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от втакам2 и от втакам се; вточване2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква