ВТА̀КСВАМ

ВТА̀КСВАМ, -аш, несв.; вта̀ксам, -аш, св., прех. Диал. 1. Уреждам, нареждам, вреждам някого. // Сгодявам момък и мома (Ст. Младенов, БТР).

2. Обещавам, вричам, обричам нещо или някого някому; таксувам (Н. Геров, РБЯ). втаксвам се, втаксам се страд.

ВТА̀КСВАМ СЕ несв.; вта̀ксам се св., непрех. Диал. 1. Вреждам се за нещо. — Всички като мене изгорели, дето се върнаха в Заарата, се наградиха с богатство; .. И брат ми се втакса, та тури ръка на стотина говеда от турското село Афлълари. Ив. Вазов, Съч. X, 41.

2. Вричам се, обричам се (Н. Геров, РБЯ).

— От гр. τKξω 'нареждам, турям; обещавам' (Вж. М. Филипова-Байрова, Гръцки заемки в съвременния български език, 1969, 161).

Списък на думите по буква