ВТАЛАСЪ̀МЯМ

ВТАЛАСЪ̀МЯМ СЕ, -яш се, несв.; вталасъ̀мя се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Вталасъмвам се, вталасъмявам се. — Жив чиляк се не прескача, а пък умрял никак — Защо, бре Иване? — Защото умрял челяк да го прескочиш,.., вампиря се, а пък жив се вталасъмя. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 42.

Списък на думите по буква