ВТВЪРДЯ̀

ВТВЪРДЯ̀. Вж. втвърдявам.

Списък на думите по буква