ВТВЪРДЯ̀ВАМ

ВТВЪРДЯ̀ВАМ, -аш, несв.; втвърдя̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Правя нещо течно или меко да стане твърдо, кораво; вкоравявам. Големите студове, които настъпиха в края на януари, втвърдиха снега и покриха потоците с лед. Ем. Станев, ПЕГ, 95. Сякаш напук и за проклетия и времето се заяде. Тъкмо настъпваше време за сеитба, а сушата изпече и втвърди земята като камък. В. Нешков, Н, 407. Д-р Ана Аслан и д-р Попович ни разказват как старостта натрупва отрови в организма, как втвърдява кръвоносните съдове. ВН, 1958, бр. 2127, 4.

2. Прен. Нов. Ставам причина поведението или политиката и др. на някого да станат по-твърди, по-последователни, единни или по-враждебни. втвърдявам се, втвърдя се страд.

ВТВЪРДЯ̀ВАМ СЕ несв.; втвърдя̀ се св., непрех. 1. За течност, разтопени вещества и под. — преминавам от течно в твърдо агрегатно състояние, ставам твърд. Всяко течно вещество при изстудяване до определена температура минава в твърдо състояние — то се втвърдява (замръзва). Хим. VII кл, 1950, 4. Медта бе започнала да се втвърдява, майсторът я грабна с дълги клещи и я тръшна, огнена и тежка, на голямата наковалня. Д. Талев, ЖС, 44. Разкаляните през деня пътечки също се бяха втвърдили и острите иглици скреж блестяха слабо на червеникавата заря на утрото. П. Вежинов, НС, 195. Кръвта лепнеше по ризата ми, изстиваше и се втвърдяваше. Ив. Мартинов, ПМ, 144. Дълбокият сняг, размекнал се от мартенското слънце през деня, сега отново се втвърдява и скрипти под стъпките. Ж. Колев, ЧБП, 66.

2. Ставам твърд, корав поради това, че губя влажността или еластичността си. Докато прекопаят лозето на Вълков, влагицата свърши, втвърди се земята. Ст. Марков, ДБ, 214. Калчо отключи склада в тяхната машина, .. извади разни кутийки, извади и от земния благословен хлебец, който бе се втвърдил. Елин Пелин, ЯБЛ, 98. Откъсна няколко класа, разтри ги в шепите си и видя, че зърното вече е започнало да се втвърдява. К. Петканов, ЗлЗ, 96. От огъня бамбукът се втвърдява. М. Марчевски, ОТ, 78.

3. За мускули — ставам твърд поради това, че се стягам, опъвам. Той [командирът на полка] изслуша внимателно докрай целия [на офанзивата] план. Очите му светнаха с ярки пламъчета и мускулите на повяхналото му старческо лице се втвърдиха като мускулите на каменна маска. Ив. Мартинов, ДТ, 156. В това време един мъж я покани да танцуват. Тя му се усмихна, .. Бенко затвори очи, остра болка прониза гърдите му. .. Но устните му останаха свити, неподвижни. Само юмруците му отново се втвърдиха като камък. Ал. Бабек, МЕ, 258.

4. Прен. За лице — стягам се и ставам неподвижен, изопнат, придобивам строго изражение. Велко изглеждаше спокоен, само лицето му някак се изопна и втвърди. Д. Талев, И, 331. — Давам честната си офицерска дума, че ще те пусна веднага, стига да ми кажеш кой те подучи да говориш та‑

ка с войниците.? По лицето на войника се мярна за миг колебание, после чертите отново се втвърдиха. П. Вежинов, ВР, 242-243.

5. Прен. Нов. Обикн. за партия, политически деец и под. — ставам по-твърд, по-неотстъпчив в схващанията и поведението си, без склонност към компромиси, споразумение и под. Г-н Божков опроверга прогнозите, че БСП ще се втвърди и ще предприеме реваншистки действия. ДТ, 1998, бр. 16, 2.

Списък на думите по буква