ВТВЪРДЯ̀ВАНЕ

ВТВЪРДЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от втвърдявам и от втвърдявам се. Прехода от твърдо състояние в течно наричаме топене, а обратния процес — втвърдяване или замръзване, ако произлиза при ниска температура. Физ. Х кл, 1951, 73.

Списък на думите по буква