ВТЀГЛЯНЕ

ВТЀГЛЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от втеглям и от втеглям се.

Списък на думите по буква