ВТЕЛЀСАМ

ВТЕЛЀСАМ. Вж. втелесвам.

ВТЕЛЀСАМ

ВТЕЛЀСАМ СЕ. Вж. втелесвам се.

Списък на думите по буква