ВТЕЛЀСВАНЕ

ВТЕЛЀСВАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от втелесвам и от втелесвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВТЕЛЀСВАНЕ

ВТЕЛЀСВАНЕ2 ср. Остар. Отгл. същ. от втелесвам се; втеляване, втиляване.

— Друга (диал.) форма: втеля̀сване.

Списък на думите по буква