ВТЀСЕН

ВТЀСЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Диал. Виновен, крив.

— От гр. 52ίω 'отблъсна, махна, погубя'. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква