ВТИЛЯ̀ВАНЕ

ВТИЛЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от втилявам се; втеляване, втелесване1. Колкото се касае до втиляването на турското правителство, .. то се обяснява чрез неговата слепота и презрение към нарасналите сили на раята. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 87.

Списък на думите по буква